Какво е
фискалната
децентрализация?

Фискалната децентрализация почива на два основни принципа - „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Първото понятие се свързва с правото и реалната способност на местните власти да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност, а второто – със схващането, че проблемите се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени.

Кампанията на ИПИ „2% в твоята община” предлага преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Така 2% от доходите на българските граждани, или около 800 млн. лв. за 2019 г., биха останали в общинските бюджети. Вярваме, че това е най-правилната стъпка в посока към реална фискална децентрализация.

Научи повече


Избери твоята община

Научи повече

Актуално