Раднево

последно обновено на: 12 Май 2019
Според последните официални данни в Раднево работят 11641 души, чиято средна месечна заплата възлиза на 1657 лв. При възприемане на идеята за преотстъпване на една пета от постъпленията от данък общ доход, се очаква собствените приходи на Раднево да нараснат с 6225 хил. лв. Това е увеличение с 72% спрямо сегашните 8594 хил. лв.

Основни показатели

Очаквани постъпления от 2% ДОД (2019)
6225 хил. лв.
Увеличение на собствените приходи
72 %
Население (2018)
17877
Брой наети лица (2017)
11641
Средна заплата (2017)
1657 лв.
Оценка за платения ДОД (2019)
31126 хил. лв.

Разходи

Общо разходи по бюджета на общината (хил. лв.)


Собствени приходи

Собствени приходи (без трансфери от държавата) по бюджета на общината  (хил. лв.)


Общински дълг

Размер на общинския дълг (хил. лв.)


Дял на собствените приходи от общия бюджет

Дял на собствените приходите от общите разходи по бюджета на общината (%)

Избери твоята община