Русе

последно обновено на: 12 Май 2019
Според последните официални данни в Русе работят 58632 души, чиято средна месечна заплата възлиза на 862 лв. При възприемане на идеята за преотстъпване на една пета от постъпленията от данък общ доход, се очаква собствените приходи на Русе да нараснат с 16308 хил. лв. Това е увеличение с 40% спрямо сегашните 40969 хил. лв.

Основни показатели

Очаквани постъпления от 2% ДОД (2019)
16308 хил. лв.
Увеличение на собствените приходи
40 %
Население (2018)
159410
Брой наети лица (2017)
58632
Средна заплата (2017)
862 лв.
Оценка за платения ДОД (2019)
81541 хил. лв.

Разходи

Общо разходи по бюджета на общината (хил. лв.)


Собствени приходи

Собствени приходи (без трансфери от държавата) по бюджета на общината  (хил. лв.)


Общински дълг

Размер на общинския дълг (хил. лв.)


Дял на собствените приходи от общия бюджет

Дял на собствените приходите от общите разходи по бюджета на общината (%)

Избери твоята община