Лом

последно обновено на: 12 Май 2019
Според последните официални данни в Лом работят 5263 души, чиято средна месечна заплата възлиза на 731 лв. При възприемане на идеята за преотстъпване на една пета от постъпленията от данък общ доход, се очаква собствените приходи на Лом да нараснат с 1241 хил. лв. Това е увеличение с 32% спрямо сегашните 3855 хил. лв.

Основни показатели

Очаквани постъпления от 2% ДОД (2019)
1241 хил. лв.
Увеличение на собствените приходи
32 %
Население (2018)
24543
Брой наети лица (2017)
5263
Средна заплата (2017)
731 лв.
Оценка за платения ДОД (2019)
6206 хил. лв.

Разходи

Общо разходи по бюджета на общината (хил. лв.)


Собствени приходи

Собствени приходи (без трансфери от държавата) по бюджета на общината  (хил. лв.)


Общински дълг

Размер на общинския дълг (хил. лв.)


Дял на собствените приходи от общия бюджет

Дял на собствените приходите от общите разходи по бюджета на общината (%)

Избери твоята община