Актуално

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част II и част III)

Втора и трета част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация. Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.